Doelstelling Bestuur Anbi status Nieuws

In 1994 werd de stichting opgericht door R.Th.C.Haverkorn van Rijsewijk die tevens het vermogen schonk.

Doelstelling

De stichting ondersteunt, in overeenstemming met haar statuten, wetenschappelijk onderzoek, publicaties, proefschriften, tentoonstellingen of andere publieke manifestaties die gericht zijn op beeldende kunst, kunstnijverheid en toneel uit de periode van de 17e tot en met het begin van de 20e eeuw.

Op deze manier willen we de onderwerpen waarvoor Pieter Haverkorn van Rijsewijk een bijzondere belangstelling had levend houden.

Bestuur


Voorzitter: Ir. D. Gunning-Willemse
Penningmeester: M. J. Haverkorn van Rijsewijk
Secretaris: drs J.A. Kapelle
Bestuursleden: prof. dr. S. de Bodt
drs. J.F. Heijbroek

ANBI status

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite. Op deze pagina vindt u de vereiste informatie of een directe link naar de pagina waar betreffende gegevens staan.

Fiscaalnummer / RSIN

Het rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatie nummer van Stichting Pieter Haverkorn van Rijsewijk is: 8048.89.302.

Hoofdlijnen beleidsplan

Het beleid van de stichting is erop gericht om jaarlijks rendement op vermogen beschikbaar te stellen voor het toekennen van subsidies aan geselecteerde projecten. Hiermee blijft het door schenking verkregen vermogen in tact. De stichting voert een defensief beleggingsbeleid.

Het beloningsbeleid

Het bestuur is onbezoldigd.

Financiële verantwoording

Balans per 31-12-2021 (pdf).

Jaarvergadering 2016

De jaarvergadering vindt in het algemeen in het tweede kwartaal plaats. De datum zal op website aangekondigd worden.

Subsidie 2015

Het bestuur besloot op de jaarvergadering 2015 de volgende subsidies toe te kennen:
• 184. J. Versteegh, publicatie Fatale kunst. Leven en werk van Sara de Swart (1861-1951): 2000 euro
• 185: Chr. Lucht e.a., De gebroeders Verveer. Haagse meesters van de Romantiek : 3000 euro
• 186: B. Bakker e.a., Op 't duin – duingezichten en duingedichten: 1250 euro
• 187: Dr. M.M.A. Altena e.a., publicatie Arnold van de Laar (1886-1974) : 2000 euro
• 188: H. Wijgers, Drie maal Leeuw (Nijmeegse kunstenaarsfamilie Leeuw): 2000 euro
• 191: J. Kapelle e.a., monografie J.W. Bilders: 3000 euro
De toegekende subsidie vervalt wanneer tijdsplanning overschreden wordt en de inhoud verandert zonder dat de stichting daarvan op de hoogte wordt gesteld.

Bestuur

Vanaf 1 Januari 2013 volgt drs J.A. Kapelle, assistent-conservator afd. Negentiende Eeuw van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie te Den Haag, Joke Haverkorn van Rijsewijk als secretaris op. Joke HvR zal als bestuurslid aanblijven, tevens werd Ir. D. Gunning-Willemse als bestuurslid benoemd.

 

 

Subsidies 2012

De volgende projecten waaraan de stichting heeft bijgedragen werden afgesloten:

  • Broodschilderessen en Penseelprinsessen(115). Er vonden twee tentoonstellingen over dit onderwerp plaats op Paleis Het Loo en in Museum Mesdag. Tevens verscheen de publicatie door Hanna Klarenbeek: Penseelprinsessen & broodschilderessen, Vrouwen in de beeldende kunst 1808-1913;
  • Leontine Buijnsters-Smets: Straatverkopers in beeld, tekeningen en prenten van Nederlandse kunstenaars circa 1540-1850(151);
  • Wiebe Hoogendoorn: De Schouwburg in Beeld, Amsterdamse Toneelscenes 1665-1772, publicatie(153);
  • Michiel van Musscher(1645-1705), De weelde van de Gouden Eeuw, publicatie(154) en tentoonstelling in Huis van Loon, Amsterdam;
  • De Rotterdamse Tekenacademie 1773-1998, publicatie(156)
  • J.F.Heijbroek, Jessica Voeten: Isaac Israëls in Amsterdam, publicatie(158) bij tentoonstelling in het Stadsarchief van Amsterdam

 

 

Jaarvergadering 2013

De jaarvergadering vindt in het algemeen in het tweede kwartaal plaats. De datum zal op website aangekondigd worden.
Het bestuur besloot op de jaarvergadering 2012 de volgende subsidies toe te kennen:

  • 161: Wim de Wagt, Het geheugen van de kunst; als financiering goed verloopt: 3000 euro.
  • 162: A.de Ranitz: aan publicatie van het werk van Louis Raemakers(1869-1956): 3000 euro 163: aan Beeldspoor Rotterdamse Schouwburg 6000 euro.
De toegekende subsidie vervalt wanneer de tijdsplanning overschreden wordt en de inhoud verandert zonder dat de stichting daarvan op de hoogte wordt gesteld.

infoHonoré Daumier: De schilderijen-liefhebbers © Boijmans Van Beuningen