Pieter Haverkorn van Rijsewijk (1839-1919)

Pieter Haverkorn van Rijsewijk was een veelzijdig man. Hij was dominee, later journalist en redacteur van de NRC en ten slotte directeur van Museum Boijmans in Rotterdam. Daarnaast was hij een ijverig publicist en verdienstelijk toneelcriticus en vooral een groot kunstliefhebber.

Van 1883 tot 1908 was Haverkorn directeur van Museum Boijmans. Zijn goede contacten met eigentijdse kunstenaars verschafte de collectie Boijmans een brede basis. Zo kocht hij als eerste een Van Gogh (“Het Laantje van Nuenen”) voor een openbare verzameling.
Ook probeerde hij het museum en de kunst toegankelijker te maken voor een groter publiek. Hij stimuleerde het bezoek van schoolklassen en minder bemiddelden. Voor deze laatste doelgroep maakte hij de toegangskaartjes op zondag goedkoper.

In 1915 schonk Pieter Haverkorn van Rijsewijk zijn archief met kunstenaarsbrieven en andere documenten aan het Rijksprentenkabinet te Amsterdam. Deze schriftelijke nalatenschap wordt tot op heden voor kunsthistorisch onderzoek veelvuldig geraadpleegd.

Pieter Haverkorn van Rijsewijk was tachtig jaar toen hij na een actief en intensief leven overleed.

Pieter Haverkorn van Rijsewijk, dominee, journalist en museumdirecteur, 1839-1919, Jan de Vries, Evert van Uitert en Saskia de Bodt,Amsterdam, Amsterdam University Press, 1996.
De Oude Rotterdamsche Schouwburg, P. Haverkorn van Rijsewijk, Rotterdam, Van Hengel & Eeltjes, 1882.
Het Museum Boijmans te Rotterdam, P. Haverkorn van Rijsewijk, Den Haag-Amsterdam, Kunsthandel C.M. Van Gogh, 1909.

infoPaul Joseph Constantin Gabriël: Landschap bij Overschie © Boijmans Van Beuningen