AanvraagformulierDownloadsDisclaimer

Aanvraagformulier

Link naar Wordbestand

Naam:
Voornamen:
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Nauwkeurige beschrijving van het project:

Sluit de volgende informatie bij:
• een aanbeveling van uw promotor (in geval van dissertatie) of van een of meer instellingen die bij het project betrokken zijn;
• een financieringsplan met de te verwachten kosten, voorziene inkomsten van fondsen, instellingen, verkoop, en dergelijke;
• de tijdsplanning van het project.

Verzend dit formulier als attachment bij een e-mail aan Stichting Pieter Haverkorn van Rijsewijk. secretariaat

Of per post:
Stichting Pieter Haverkorn van Rijsewijk
t.a.v. J.A.Kapelle
postbus 90418
2509 LK, Den Haag

Logo’s

Als u of uw instelling een schenking heeft gekregen van de Stichting Pieter Haverkorn van Rijsewijk, dan kunt u dat laten blijken door ons logo te gebruiken in uw publicatie of communicatiemiddelen (website, briefpapier, nieuwsbrieven, uitnodigingen, flyers en posters). Wij verzoeken u het logo altijd voldoende witruimte te geven en de kleuren niet aan te passen.

Logo voor drukwerk (eps)

 

Logo voor internet (jpg)

logo voor internet stichting Pieter Haverkorn van Rijsewijk

Klik met de rechtermuisknop op de afbeelding om hem te bewaren.

Disclaimer

Op deze internetsite wordt u informatie aangeboden over de doelstellingen en activiteiten van de Stichting Pieter Haverkorn van Rijsewijk, evenals de mogelijkheden om voor een schenking van de stichting in aanmerking te komen. Hoewel de site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kan de Stichting Pieter Haverkorn van Rijsewijk niet garanderen dat de informatie op ieder moment volledig, juist en actueel is. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Evenmin is de Stichting Pieter Haverkorn van Rijsewijk aansprakelijk voor enige (in)directe schade in welke vorm of omvang ook als gevolg van of in verband met het gebruik van informatie afkomstig van deze site.

Copyright

Niets op deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Pieter Haverkorn van Rijsewijk. Copyright van zowel tekst als beeld berusten bij de Stichting Pieter Haverkorn van Rijsewijk, de auteurs, fotografen of grafisch ontwerpers.

infoVincent van Gogh: De populierenlaan bij Nuenen © Boijmans Van Beuningen