AanvragenToekenningToegewezen

Aanvraag indienen

Een aanvraag voor een schenking van de Stichting Pieter Haverkorn van Rijsewijk stuurt u per e-mail met de benodigde documenten naar de secretaris. Daarvoor kunt u gebruikmaken van het Word-document op deze website.

De jaarvergadering van de Stichting vindt doorgaans in de tweede helft van mei plaats.
Subsidieaanvragen dienen vóór 1 mei te worden ingediend.

Bij de aanvraag overlegt u de volgende informatie:

 • uw volledige naam, postadres en e-mailadres;
 • een nauwkeurige beschrijving van het project;
 • een aanbeveling van uw promotor (in geval van dissertatie) of van een of meer instellingen die bij het project betrokken zijn;
 • een financieringsplan met de te verwachten kosten, voorziene inkomsten van fondsen, instellingen, verkoop en dergelijke;
 • de tijdsplanning van het project.

De jaarvergadering vindt doorgaans in het tweede kwartaal plaats. Stuur uw aanvraag voor 1 April want in sommige gevallen kan nog om aanvullende informatie gevraagd worden.

Wij geven uw aanvraag na ontvangst een registratienummer. Vermeld dit nummer bij alle correspondentie met de Stichting.
Na de jaarvergadering stelt de secretaris u schriftelijk op de hoogte van de beslissingen van het bestuur.

Toekenning van de schenking

Als u subsidie toegekend krijgt dient u contact op te nemen met de penningmeester om de wijze van betaling bespreken. Klik hier voor een voorbeeldfactuur. Vermeld bij correspondentie altijd uw registratienummer.

De subsidie is een schenking.

Na afsluiting van het project (in geval van een tentoonstelling, publicatie of ander publieke manifestatie), ontvangt het bestuur van de stichting graag een uitnodiging voor de opening of presentatie of een exemplaar van de publicatie.
In geval van een publicatie ontvangt het bestuur graag drie exemplaren voor eigen gebruik.

De stichtig verzoekt logo en/of naam van stichting bij totstandkoming van project in publicatie of mediale presentaties te vermelden.

Vervallen toegekende schenking

Het bestuur van de Stichting Pieter Haverkorn van Rijsewijk behoudt zich het recht voor de toegezegde schenking gedeeltelijk of geheel in te trekken wanneer blijkt dat:

 • het project ingrijpend verandert, zonder overleg met het bestuur van de stichting;
 • u de aangegeven datum van voltooiing ruim overschrijdt, zonder overleg met het bestuur van de stichting of zonder duidelijke redenen;
 • u niet binnen het jaar na goedkeuring van de schenkingsaanvraag contact heeft opgenomen met de penningmeester om een betalingsregeling te treffen.

Gesubsidieerde resultaten

De Stichting Pieter Haverkorn van Rijsewijk heeft onder andere bijgedragen aan de volgende publicaties:

Toegewezen
 • 2022
 • L.A. Veen, Mondriaan in woord en beeld, Utrecht (Uitgeverij IJzer) 2022 (239)
 • H. Breet, De Dordtse Roos. Zilversmeedkunst in Dordrecht 1495-1807, Zwolle (Waanders Uitgevers) 2022 (247)
 • 2021
 • J.F. Heijbroek, Amsterdam in aquarel en pastel 1860-1925, Bussum/Amsterdam (Uitgeverij Thoth/Stadsarchief Amsterdam) 2021 (237)
 • 2021
 • P. Schnabel, Anders gekeken. Het beste en het boeiendste uit de Hollandse schilderkunst van de Gouden Eeuw, Zwolle (Waanders Uitgevers) 2021 (240)
 • 2021
 • R Cohen Tervaert, Y. Bleyerveld e.a., Mooi oud. Tekeningen uit de Kröller-Múllercollectie 1500-1850, Otterlo (Kröller-Müller Museum) 2021 (241)
 • 2021
 • S.L. Alting van Geusau, E. Wouthuysen, Kunstzinnig vermaak in Amsterdam. Het Panoramagebouw in de Plantage 1890-1935, Amsterdam (Jaarboek Genootschap Amstelodamum) 2021 (244)
 • 2021
 • J. van der Weiden, Mathé van der Weiden sierkunstenaar 1890-1963, Zwolle (Waanders Uitgevers) 2021 (246)
 • 2020
 • R. van der Zalm, A. Krans, B. Ramakers, V. Zangl (red.), In reprise. Tweeëntwintig Nederlandse en Vlaamse toneelstukken om opnieuw te bekijken, Amsterdam (Amsterdam University Press) 2020 (229)
 • 2020
 • A. Rademakers, Moederstad en vaderland. Nationale identiteit en lokale trots in de schilderswereld van het Verenigd Koninkrijk (1815-1839), Groningen (proefschrift RUG) 2020 (230)
 • 2019
 • L. van Merken, Jacob Simonszoon de Rijk. Een treurspel, Nijmegen (Vantilt) 2019 (227)
 • 2019
 • M. Jooren (red.) e.a., Willem Bastiaan Tholen (1860-1931). Een gelukkige natuur, Dordrecht (Dordrechts Museum)/ Bussum (Thoth) 2019 (226)
 • 2019
 • M. van de Heuvel, Fotografie wordt Kunst. Photo-Secession in Holland 1890-1937, Den Haag (Fotomuseum Den Haag)/Zwolle (WBOOKS) 2019 (224)
 • 2019
 • J.F. Heijbroek, ‘De bijzondere band’, De Boekenwereld (speciaalnummer Nieuwe Kunst) 35 (2019) 1 (222)
 • 2019
 • L. Roscam Abbing, De Koninklijke Nederlandse Glasfabriek J.J.B.J. Bouvy. Dordrecht 1854 – 1926. Leverancier van vensterglas, Den Haag (uitgeverij Het Dochterhuis) 2019 (220)
 • 2019
 • M. Bosma, M.van Heteren e.a., De Toorop dynastie, Zwolle (Waanders)/Alkmaar (Stedelijk Museum Alkmaar) 2019 (214)
 • 2018
 • A. Dekker, H. Leijen e.a., Omstreden verleden. Museum Boijmans Van Beuningen en de Tweede Wereldoorlog (Boijmans Studies 15), Rotterdam (Museum Boijmans Van Beuningen) 2018 (221)
 • 2018
 • J.F. Heijbroek, Rik Wouters in Amsterdam, Amsterdam (De Buitenkant) 2018 (198)
 • 2017
 • K. Groot, Willem Haverkorn en de Amsterdamse Schouwburg, Amsterdam (De Buitenkant) 2017 (164)
 • 2017
 • E.Goudriaan, Florentine patricians and their networks: structures behind the cultural success and the political representation of the Medici court (1600-1660) Leiden (Brill) 2017 (211)
 • 2017
 • G. Arnolli e.a., Sits: katoen in bloei: sitsen uit de collectie van het Fries Museum, Leeuwarden/Zwolle (Fries Museum/W-Books) 2017 (209)
 • 2017
 • J. Giltaij, Jan de Braij (1626/1627-1697): schilder en architect, Zwolle (W-Books) 2017 (207)
 • 2017
 • J. Koldeweij, A. C. Koldewij (red.), De verbeelder verbeeld[t]. Boekillustratie en beeldende kunst, Nijmegen (Uitgeverij Van Tilt) 2017 (215)
 • 2016
 • A. Erftemeijer e.a., Cornelis Lieste 1817-1861: Maler des Lichts /Cornelis Lieste 1817-1861: schilder van het licht, Kleve ( B.C. Koekkoek-Haus), 2016 (193)
 • 2016
 • Dr. M.M.A. Altena e.a., Een duizend kunstenaar in Den Bosch. Arnold van de Laar en de Brabantse kunstwereld (1886-1974), Delft ( Eburon ) 2016 (187)
 • 2016
 • J. Schaeps e.a., For study and delight: drawings and prints from Leiden University, Leiden (Leiden University Press) 2016 (199)
 • 2016
 • J. Versteegh, Fatale kunst: leven en werk van Sara de Swart (1861-1951), Nijmegen (Van Tilt) 2016 (184)
 • 2016
 • J.W. Niemeijer, R-J. te Rijdt, ‘À l’impromptu. Een weinig gekend aspect van de Hollandse achttiende-eeuwse tekenkunst’, Delineavit et sculpsit: tijdschrift voor Nederlandse prent- en tekenkunst tot omstreeks 1850 (speciaal nummer), 27 (2016) 40. (208)
 • 2016
 • S. Alting van Geusau e.a., Kunsthandel Frans Buffa & Zonen 1790-1951: schoonheid te koop, Den Haag/Laren (N-H.) /Zwolle( RKD/Singer Museum/Waanders) 2016 (203)
 • 2016
 • T. van Druten e.a., Jan Weissenbruch, Bussum/ Haarlem ( Thoth/Teylers Museum) 2016 (306)
 • 2015
 • Ch. Salomon, Leven? of Theater? van Charlotte Salomon, Amsterdam (E. Cossee) 2015 (194)
 • 2015
 • B. Bakker e.a., Op 't duin - 100 duingedichten en 100 duingezichten , Bussum (Thoth) Den Haag (Haags Historisch Museum)/Letterkundig Museum) 2015 (186)
 • 2015
 • Chr. Lucht, e.a., De gebroeders Verveer. Haagse meesters van de Romantiek, Zutphen (Walburg Pers)/Amsterdam (Joods Historisch Museum) 2015 (185)
 • 2014
 • Schenking aan het onderzoeksbudget aan het Vincentre te Nuenen. (183)
 • 2014
 • Anne Lowenthal en Arthur K. Wheelock e.a., Liefde en lust. De kunst van Joachim Wtewael (1566-1638), Utrecht (Centraal Museum)/Washington D.C ( National Gallery of Art/ Houston (de Sarah Campbell Blaffer Foundation en Museum of Fine Arts) 2015 (182)
 • 2014
 • F. Heijbroek, G.H. Breitner in Amsterdam, Amsterdam (Stadsarchief)/ Bussum (Thoth) (181)
 • 2014
 • S. de Bodt, De verbeelders. Nederlandse boekillustratie in de twintigste eeuw, Nijmegen (Van Tilt) 2014 (175)
 • 2014
 • A. van Buul, In vreemde grond geworteld. Prerafaëlitisme in de Nederlandse literatuur en beeldende kunst (1855-1910), Hilversum (Verloren) 2014 (handelseditie proefschrift)  (172)
 • 2014
 • N. Bartelink, M. van Heteren, Kunstbroeders. Het schildersgeslacht Kruseman, Oss (Jan Cunen)/Alkmaar (Stedelijk Museum Alkmaar)/ Zwolle (Waanders) 2014 (167)
 • 2014
 • A.M. de Ranitz, Louis Raemaekers ‘met pen en potlood als wapen’: tekenaar van wereldfaam in de Eerste Wereldoorlog, Roermond (Stichting Louis Raemaekers)/Venlo (Limburgs Museum) 2014 (162)
 • 2013
 • H. Janssen, Mondriaan in Amsterdam 1892-1912, Amsterdam (Amsterdam Museum)/Bussum (Thoth) 2013 (171)
 • 2013
 • M. Hameleers, Kaarten van Amsterdam, Amsterdam (Stadsarchief)/ Bussum Thoth 2013 (165) 
 • 2013
 • Auke de Vries, Beeldspoorplaat in de Rotterdamse schouwburg, Stichting Beeldspoor Rotterdam 2013 (163)
 • 2012
 • J.F.Heijbroek, Jessica Voeten: Isaac Israëls in Amsterdam, publicatie(158) bij tentoonstelling in het Stadsarchief van Amsterdam
 • 2012
 • De Rotterdamse Tekenacademie 1773-1998, publicatie(156)
 • 2012
 • Michiel van Musscher(1645-1705), De weelde van de Gouden Eeuw, publicatie(154) en tentoonstelling in Huis van Loon, Amsterdam;
 • 2012
 • Wiebe Hoogendoorn: De Schouwburg in Beeld, Amsterdamse Toneelscenes 1665-1772, publicatie(153);
 • 2012
 • Leontine Buijnsters-Smets: Straatverkopers in beeld, tekeningen en prenten van Nederlandse kunstenaars circa 1540-1850 (151);
 • 2012
 • Broodschilderessen en Penseelprinsessen (115). Er vonden twee tentoonstellingen over dit onderwerp plaats op Paleis Het Loo en in Museum Mesdag. Tevens verscheen de publicatie door Hanna Klarenbeek: Penseelprinsessen &broodschilderessen, Vrouwen in de beeldende kunst 1808-1913;
 • 2010
 • De ontdekking van de Nederlander, door Eveline Koolhaas-Grosfeld
 • 2009
 • Geluk in de negentiende eeuw, redactie: Lotte Jensen en Lisa Kuitert
 • 2008
 • Marie Bilders-van Bosse, Ingelies Vermeulen en Ton Pelkmans, uitgeverij Kontrast, Oosterbeek
 • 2008
 • Kleykamp, De geschiedenis van een Kunsthandel, J.F. Heijbroek e.a., Waanders, Zwolle
 • 2008
 • Salomon, Jan, Josph en Dirck de Bray, Meerdere auteurs
 • 2008
 • Achter de schermen van het stadstoneel, Kornee van der Havern, Walburg Pers, Zutphen
 • 2007
 • De Staat koopt kunst, Fransje Kuyvenhoven
 • 2005
 • Zinnen en Minnen, redactie: Jeroen Giltay, catalogus bij tentoonstelling in Museum BoijmansVanBeuningen
 • 2003
 • Welsprekende Burgers, Rederijkers in de 19e eeuw, door Oscar Westers
 • 2002
 • Jan Adam Kruseman 1804-1862, eindredactie A.D. Renting, Thieme, Nijmegen
 • 2001
 • ‘Bij uitsluiting voor de vrouwlijke sekse geschikt’, door Lotte Jensen
 • 2001
 • Studiecollectie, red. Saskia de Bodt, Jenny Reynaerts, Jan de Vries, Vossiuspers UvA
 • 2001
 • Delftse Art Nouveau, Jos Hilkhuijsen, Waanders uitgevers, Zwolle
 • 2000
 • Honderdvijftig jaar er bij en er af, Jeroen Giltay, Walburg Pers, Zutphen
 • 2000
 • Vier kunstdebatten omstreeks 1900, door Lieske Tibbe
 • 1999
 • 150 jaar Museum Boijmans Van Beuningen, een reeks beeldbepalende verzamelaars, redactie: prof. dr. Johan ter Molen

De Stichting Pieter Haverkorn van Rijsewijk verleende eveneens financiële steun aan het wetenschappelijk onderzoek voor:

 • Prentenboeken, Ideologie en Illustratie 1890-1950, o.l.v. Saskia de Bodt
  Deze publicatie verscheen in 2003.
 • Mythen van het Atelier, o.l.v. Mayken Jonkman
  Drie tentoonstellingen Haarlem, Nijmegen en Luxemburg en publicatie in 2010.
 • Het project Kunstenaressen in de 19e eeuw, o.l.v. Hanna Klarenbeek

infoVincent van Gogh: De populierenlaan bij Nuenen © Boijmans Van Beuningen